รายละเอียดบริการ Co-location Server / อัตราค่าบริการ


ขนาดเครื่อง CAT-IDC 100Mbps CAT-IDC 1Gbps CS-Loxinfo 1Gbps
1U 2,000 2,500 2,000
2U 3,500 4,000 3,500
3U 4,000 4,500 4,000
Atom 1,000 1,500 1,000
Mini PC 2,000 2,500 2,000ตัวเลือกเพิ่มเติม (Add-on) CAT-IDC CS Loxinfo
เพิ่ม IP (Extra IP address) (บาท/IP/เดือน) 200 100
สายตรง 1 Gbps (บาท/เดือน) 12,000 3,500
สายตรง 10 Gbps (บาท/เดือน) 80,000 15,000
Hardware Firewall ป้องกันการโจมตี UDP Flood, Bot net, IP Spoof (บาท/เดือน) 1000 1000
ซื้อ Direct Admin (Unlimit Domain) ลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นเจ้าของแบบ Life Time (บาท) 2,000 2,000
เพิ่มปลั๊กไฟ (Plug Point) (บาท/จุด) 200 500
เพิ่มแลนพอร์ต (Lan Port) (บาท/ช่อง) 500 500
คุณสมบัติพื้นฐาน (Standard Feature)

IDC ( Internet Data Center ) มีคนดูแลตลอด 24 ชั่วโมง  
ไม่กำหนดระยะเวลาวางเครื่องขั้นต่ำ (จ่ายเดือนต่อเดือน)  
Unlimited Traffic เข้า - ออก ของเครื่อง Server  
Traffic Monitoring (กราฟแสดงปริมาณข้อมูลทราฟิก) [ร้องขอ]  
ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า  
สำหรับ OS Linux ฟรีค่าเช่า Control Panel Direct Admin (Unlimit Domain) ลิขสิทธิ์  
แจ้ง Restart , เข้า IDC ได้ตลอด 24 ชม. (ในกรณีแจ้งเพื่อขอเข้า IDC กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชม.)  
มีระบบ STS UPS และ เครื่องปั่นไฟ ไม่ต้องกังวลเรื่องไฟฟ้าดับ  
Power Supply 1 ช่อง  


บริการเสริม (Extra Service)

ค่า Admin ดูแล Server (บาท/เดือน/Server)  2,000
OS Installation (Unix, Linux, Windows) (บาท/ครั้ง)  500
Control Panel Installation (บาท/ครั้ง)  500