รายละเอียดของเครื่องเซิรฟเวอร์ที่นำมาให้บริการ

1x Dell™ PowerEdge R410 with 2 x Six Core Intel Xeon(R) E5645 2.40GHz
128GB of ECC RDIMMs for 2 processors
4 x 600GB SAS 15K RPM 6Gbps 3.5 Hot Plug Hard
Redundant Power Supply (2 PSU) 500W
1x Dell™ PowerEdge R410 with 2 x Quad Core Intel Xeon(R) E5620 2.40Ghz
128GB of ECC RDIMMs for 2 processors
4 x 600GB SAS 15K RPM 6Gbps 3.5 Hot Plug Hard
Redundant Power Supply (2 PSU) 500W
2x Dell™ PowerEdge R410 with 2 x Quad Core Intel Xeon(R) L5520 2.26GHz
128GB of ECC RDIMMs for 2 processors
4 x 600GB SAS 15K RPM 6Gbps 3.5 Hot Plug Hard
Redundant Power Supply (2 PSU) 500W

Windows Package (Xen) Plan 1 Plan 2 Plan 3 VIP PLAN
Supported OS Windows Windows Windows Windows
Total disk space 30 GB 30 GB 50 GB 70 GB
IP Address 1 1 1 1
CPU Intel® Xeon® E5645 & E5620 & L5520

RAM

1 GB 2 GB 3 GB 4 GB
Datacenter CAT-IDC , CS Loxinfo
ค่าบริการ/บาท

ค่าติดตั้ง(แรกเข้า)*

ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
ค่าบริการรายเดือน 900 1100 1300 1500


Linux Package (Xen) Plan 1 Plan 2 Plan 3 VIP PLAN
Supported OS Linux Linux Linux Linux
Total disk space 30 GB 30 GB 50 GB 70 GB
IP Address 1 1 1 1
CPU Intel® Xeon® E5645 & E5620 & L5520

RAM

1 GB 2 GB 3 GB 4 GB
Datacenter CAT-IDC , CS Loxinfo
ค่าบริการ/บาท

ค่าติดตั้ง(แรกเข้า)*

ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
ค่าบริการรายเดือน 700 900 1100 1300